DUYURU

YENİŞEHİR  MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
28.04.2019  TARİHLİ  5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

 

DUYURU

Ataşehir Yenişehir Mah. Sos.Yrd.Dyş. Derneğimizin, 28.04.2018 Pazar günü yapılan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısının, video kaydını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
.................................

https://www.youtube.com/watch?v=mA6NrNXfyn4&list=PLOO9JyKNElJAixhuPKIQdlo07mH1tbPar

----------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2019 Pazar günü, saat 13.30 da,

İmar İskan Blokları 12734 Parsel ( F ) K 15 Blok Daire :1 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan, Dernek Merkezinde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle yapılamamıştır.

İkinci toplantı 02.04.2019 tarihli Yeni Gün gazetesi Genel Kurul ilanında da belirtildiği gibi çoğunluk aranmadan,

28 Nisan 2019 Pazar günü, saat 13.30 da,

Baraj Yolu Cad. No:3 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan, Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündemle yapılmak üzere ertelenmiştir.

21.04.2019

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporlarının görüşülmesi,
5. Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
9. Dilek ve öneriler,
10.Kapanış.


GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

YENİŞEHİR MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2019 Pazar günü, saat 13.30 da, İmar İskan Blokları  12734 Parsel ( F ) K 15  Blok  Daire :1  Yenişehir Mahallesi  Ataşehir  İstanbul adresinde bulunan, Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.    
Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan, 28 Nisan 2019 Pazar günü, saat 13.30 da, Baraj Yolu Cad. No:3 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan, Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu Toplantı Salonunda,  saat 13.30- 17.00 arasında, aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. 

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve
  Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için   yetki verilmesi,
3. Konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporlarının görüşülmesi,
5. Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin   seçilmesi,
9. Dilek ve öneriler,
10.Kapanış.

 

 

BİLGİLENDİRME

12.03.2019

Sayın Kat Maliki,

Dernek Yönetim Kurulundan iki kişi ve üyelerden iki kişi olmak üzere, dört kişilik heyet olarak 25.02.2019 tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Kutlu ile görüşerek; TOKİ muvafakatnameleri imzalarının daha hızlı süreçte tamamlanabilmesi için, belediye hizmet binası olarak kullanılan (önceki Kentsel Dönüşüm Ofisi) imar iskan blokları içerisindeki binanın tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Görüşme sırasında teknik şartnamenin belirsiz olmasının sorun olduğunu belirten Sayın Başkan Yardımcısı, yapılacak konutların kaliteli olması için, halihazırda %14 olduğu ifade edilen belediye payının da kat maliklerine devir edilebileceğini belirterek, bu konuda dilekçe vermemizi istemiştir.

Aşağıdaki belgelerden de görüleceği gibi, 16 Ağustos 1994 tarihinde, Bayındırlık Ve iskan Bakanlığı tarafından Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesinde (İmar İskan Bloklarında) 60 m2 yüzölçümlü alanın, yönetim binası alanına dönüştürülmesi onanmıştır.

Planda onaylı alanda bulunan (bu anda belediye hizmet binası olarak kullanılan) yerde, Site Yönetim Binası yapılması 02.04.2010 tarihli müracaatla da, Ataşehir Belediyesi’nden talep edilmişti.

Aşağıdaki belge ve dilekçe örneklerini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Dernek Yönetim Kurulu

 

Başvuru Dilekçeler 1 -- Başvuru Dilekçeler 2

        


……………………………………....

BİLGİLENDİRME

11.03.2019

Sayın Kat Maliki,

bazı şahıslar, İmar İskan Kat Malikleri telefonlarına,
“….... sadece 180 kisi imza verdi. Onlarda 50 m2 arsa payı olanlar.
Bu is olmayacak diye ….” mesaj gönderiyormuş.

Moral bozucu bu mesaj doğru mu ? diye, kat malikleri derneğimizi arıyorlar.

TOKİ görevlileri, yıllardır yürüttükleri projeler içerisinde en hızlı muvafakatname imzalanan proje olduğunu belirtiyorlar. Derneğin fiziki imkanı yeterli olmadığı için, umuyoruz en kısa sürede, TOKİ kendi kiralayacağı irtibat ofisinde faaliyete geçtiğinde bu hız daha fazla artacak ve en kısa sürede üçte iki çoğunluk sağlanacaktır.

Moral bozmak, bu projeyi engellemek isteyenleri, nedenlerini, geçmişte yaşananları da hatırlayarak, en iyi şekilde kat malikleri değerlendirecek ve kendi geleceği için doğru kararı verecektir.

Aşağıda gönderdiğimiz İmar İskan Alan Planı ve parsel m2 alanı, konut sayısı ile konut başına düşen m2 alanı gösterir çizelgeden de görülebileceği gibi;

1070 Ad. kat maliki konutu +10 TCK,TOKİ konutu +20 Marmara Ünv.TOKİ konutu = 1100 Ad.Toplam Kentsel Dönüşümü gerçekleştirilecek konutlar içerisinde, sadece 40 Ad. konut 50,38 m2 alanlıdır.

Ayrıca 40 bin TL – 80 bin TL arası KDV ödenecek söylentileri yayılıyor.

Kaliteli konutun bugünkü birim m2 maliyeti (1600-1800 konut yapılacağından) tahminen 2200 TL kabul edildiğinde, 308 bin TL + konut başına düşecek sosyal tesisler (bahçe, otopark, havuz vb.) tahminen 52 bin TL öngörüldüğünde; bir konut maliyeti tahminen 360 bin TL hesaplanabilir.

KDV % 1 olduğundan, tahminen 3.600 TL ödenmesi söz konusu olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Dernek Yönetim Kurulu
………………………………

Dernek Merkezi Adresi :
İmar İskan Blokları 12734 Parsel ( F ) K 15 Blok Daire :1 Yenişehir Mah. Ataşehir İstanbul

web: http://www.atasehir-yenisehir-mahder.org

e-posta: yenisehirder@gmail.com

facebook : Ataşehir İmar İskan Blokları

tlf: 0 535 2219239
0 555 8269624

      

 

 

 

DUYURU

09.03.2019

Sayın kat maliki,
öncelikle saglik ve esenlikler dileriz.

TOKİ imar iskan bölgemizde kendi ofisini açana kadar, muhendisleri dernek binamizda gecici olarak ve haftasonu dahil, 09.00 -17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedirler.

Fikirtepe'de insanlarin çok ciddi maduriyetine neden olan vaatlerin benzeri, gerçekçi olmayan soylemleriyle

2013'te Emlakkonut, 2014'de MESA projelerini engelleyenlerin, bu donemde en iyi çozum olan projeyi engellemelerine müsaade etmeyelim.

Saygılarımızla.

Dernek Yönetim Kurulu

 

 

BİLGİLENDİRME

ATAŞEHİR ŞERİFALİ İMAR İSKAN BLOKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ SÜREÇ PLANLAMASI


 

 

 

DUYURU

02.03.2019


Sayın kat maliki,

İmar İskan Kentsel Dönüşümü hakkında, TOKİ 'ye sorulan sorulara verilen cevaplar aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Dernek Yönetim Kurulu

Kat maliklerinin muvafakatname imzalayacakları sırada, TOKİ görevlilerinin istediği evrak listesi ve vekaletname örneği aşağıdadır.

      Evrak Listesi     Vekaletname Örneği

             

ATAŞEHİR ŞERİFALİ İMAR İSKAN BLOKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ SÜREÇ PLANLAMASI


DUYURU

28.02.2019


Sayın kat maliki,
TOKİ'nin çalıştığı konsept tasarım, genel itibarıyla yukarıdadır. Detaylarda değişiklik olabilir.

Kat malikleri için,
154 bin m2 konut alanı;

TOKİ için,
45 bin m2 konut, 20 bin m2 ofis ve 15 bin m2 ticari alan,

Ayrıca sığınak, otopark, teknik hacım vb. 102 bin m2 (ortak) alan öngörülmektedir.

Proje maliyeti bugün itibarıyla, tahminen 700 milyon TL civarındadır.

Konutlar sosyal mesken olmayıp, 3+1 (en az 4 m2 balkon) brüt 140 m2, nitelikli konut imal edileceğinden, yaklaşık birim maliyet, tahminen 2200 TL/m2 olacaktır.

Proje finansmanının, sadece TOKİ'ye ait alanların satışıyla karşılanması öngörülmektedir.
İmar planı, proje vb. hatta inşaat sektörünün durumu göz önüne alındığında, masrafların bir kısmı muhtemelen TOKİ tarafından karşılanacaktır.

TOKİ nin daha önce TCK konutları için 2.5 verdiği, kendi yaptığı 190 konut inşaatında 1.9 'a düşürüldüğü resmi kayıtlarda incelenebilir ve görülebilir.

ÇŞB 'nin 14.12.2018 tarihinde yaptığı resmi açıklama sonrası, bölgemizde emsal 1.8 olarak belirlenmiştir. Hatta TCK konutları bölgesinde de emsal düşürülecektir.

Emsalin düşürülmesi ile daha fazla yeşil alan oluşacağı için, daha değerli yaşanabilir konut sahibi olunacaktır.

İnşaat sektörünün krizde olduğu bu dönemde, hiçbir müteahhit firma ile bu koşullarda anlaşma yapma imkanı olmadığını, aklıselim her kişi biliyordur.
Ayrıca Fikirtepe kentsel dönüşümde, mağduriyet yaşayan ve mahkeme kapılarında haklarını arayan insanlar göz önünde bulundurulduğunda, devlet güvencesi en başta gelen teminattır.

2013 yılında, dönemin Emlakkonut Genel Müdürü, şu an Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum' un, bölgemiz için hazırlattığı projenin hayata geçirilmesine engel olanlar ve Emlakkonut projesi gerçekleşmeyince; 2014 yılında kat maliklerinin yoğun katılımlı seçimi ile belirlenen firma ile projelerinin gerçekleşmesine engel olanlar vebal altındalar.

Yaşamda hiçbir zaman maalesef yüzde yüz oranında hakkaniyet sağlanamıyor.
1070 kat malikinin her talebinin karşılanması ve birlikteliğin sağlanmasının ne kadar zor olduğunu, (derneğimizin kurulduğu 2011 yılını referans alırsak) geçmiş sekiz yıl bizlere gösterdi

2018 yıl sonuna göre, 810 dernek üyesi kat malikleriyle, her süreçte iletişim halinde ve çoğunluk kararına göre hareket ederek bu günlere gelindi.

Bu süreçte her ne sebeple olursa olsun, birliktelik bozulmadan ve hızla çalışmaları süren, sözkonusu projenin hayata geçmesi için; muvafakatname evraklarının, en kısa sürede üçte iki çoğunlukla tamamlanması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Dernek Yönetim Kurulu

 

DUYURU

Sayın kat maliki,

TOKİ'nin onayladığı Muvafakatname metni aşağıdadır.

24.02.2019 Pazar gününden başlayarak, tapu ve kimlik fotokopisi getirerek, diğer ekleri de sonradan tamamlamak üzere Dernekte imzalayabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dernek Yönetim Kurulu

MUVAFAKATNAMENİN WORD VE PDF FORMATLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELLERE TIKLAYINIZ

MUVAFAKATNAME     muvafakatname

 

-------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

05.04.2017

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Nisan 2017 Pazar günü, saat 13.30 da, İmar İskan Blokları 12734 Parsel ( F ) K 15 Blok Daire :1 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan, Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan, 30 Nisan 2017 Pazar günü, saat 13.30 da, Baraj Yolu Cad. No:3 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan, Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu Toplantı Salonunda, saat 13.30- 17.00 arasında, aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporlarının görüşülmesi,
5. Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
9. Dilek ve öneriler,
10.Kapanış.

İmar İskan Blokları Kat Malikleri Toplantısı
13 Mart 2016

DUYURU

13 Mart 2016 Pazar saat 14.00 de,

İmar İskan Blokları Baraj Yolu Cad. No : 3 Yenişehir Mah.  Ataşehir İstanbul adresi,

Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu Salonunda,

İmar İskan Kat Malikleri Toplantısı Yapılacaktır.

TOKİ, KİPTAŞ ve iki firma teklifi sunulacaktır.

Alınacak kararlar ve yapılacak işlerin belirlenmesinde kat malikleri yetkilidir.

Çoğunlukla alınacak kararla sonuç belirleneceğinden,

Tüm Kat Malikleri veya Vekillerinin Katılması Rica Olunur.

 

İstanbul Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Kat Malikleri Toplantısı
14 Haziran 2015

İstanbul Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Kat Malikleri Toplantısı
31 Mayıs 2015

DUYURU

31 Mayıs 2015 Pazar saat 11.00 de,

İmar İskan Blokları Baraj Yolu Cad. No : 3 Yenişehir Mah. Ataşehir İstanbul adresi,

Ali İhsan Hayırlıoğlı Ortaokulu Salonunda,

İmar İskan Kat Malikleri Toplantısı Yapılacaktır.

İmar İskan Bloklarının Kentsel Dönüşüm Süreci, Dernek Tarafından Profesyonel Hukuk Bürosuna Hazırlattırılan (haklarımızı güvence altına alabilecek) Sözleşme Taslağı Hakkında Bilgilendirme Yapılacak ve Süreci Hızlandırmak için Teklif Veren Firma ile Görüşmelerin Nasıl Yapılacağı, Sonuçlandırılacağı Kararlaştırılacaktır.

Kat Maliklerinin Toplantıya Katılması Önemle Rica Olunur.


<< GENEL KURUL TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ >>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 26 Nisan 2015 tarihli 3.Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine aşağıda listede isimleri yazılı üyelerimiz seçilmiştir.

Yönetim Kurulu:

Asıl Üyeler :                                            Yedek Üyeler :

   1. Ali ÖZTÜRK,                                        1. Ayhan KOÇAK,

          2. Altun ÖZÇELİK,                                   2. Hatice ÖZKAYNAK,

3. Cemil ÖZER,                                        3. İsmail KARA,

      4. Erhan KARAÇAY                                 4. Kanber CEYLAN,

        5. Gürsel BİBER,                                  5. Kazım KIYAGAN,     

        6. İlhan TEKİNYER,                                 6. Muzaffer YILMAZ,

       7. Kamuran ERASLAN,                            7. Vacit ESATOĞLU,

 8. Mehmet SİNANOĞLU,                         8. Yaşar DOĞAN,

    9. Usamettin EKERER,                              9. Yusuf YILMAZ,


Denetim Kurulu:

Asıl Üyeler :                                             Yedek Üyeler :

1. Fikri KILIÇ,                                          1. Adem MALAK,

2. Neziha ELİUYGUN,                              2. Ali DOĞAN,

3. Recep ÇELEBİ,                                     3. Nihat BÜYÜKKAYA.Yönetim Kurulu kendi arasında aşağıda yazıldığı gibi görev bölümü yapmıştır.


Başkan Erhan KARAÇAY,

Başkan Yardımcısı Ali ÖZTÜRK,

Başkan Yardımcısı Cemil ÖZER,

Sekreter İlhan TEKİNYER,

Sayman Gürsel BİBER,

Üye Altun ÖZÇELİK,

Üye Kamuran ERASLAN,

Üye Mehmet SİNANOĞLU,

Üye Usamettin EKERER .


Denetim Kurulu kendi arasında aşağıda yazıldığı gibi görev bölümü yapmıştır.


Başkan Fikri KILIÇ,

Başkan yardımcısı Neziha ELİUYGUN,

Üye Recep ÇELEBİ.


Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 30.04.2015

Yönetim Kurulu

 

------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

19.04.2015

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı; 19 Nisan 2015 Pazar günü, saat 11.00 de, İmar İskan Blokları 12734 Parsel ( F ) K 15 Blok Daire :1 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Dernek Merkezinde, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle yapılamamıştır.

İkinci toplantı çoğunluk aranmadan, 26 Nisan 2015 Pazar günü, saat 11.00 de, Baraj Yolu Cad. Bayraktar Bulvarı No:9 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Günel Kıraathanesinde ilan edilen gündemle yapılacaktır.

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

02.04.2015

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2015 Pazar günü, saat 11.00 de, İmar İskan Blokları 12734 Parsel ( F ) K 15 Blok Daire :1 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan, 26 Nisan 2015 Pazar günü, saat 11.00 de, Baraj Yolu Cad. Bayraktar Bulvarı No:9 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Günel Kıraathanesinde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporlarının görüşülmesi,
5. Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
9. Dilek ve öneriler,
10.Kapanış.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU

23.02.2015

Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için teklif veren firmalar arasından, imar iskan kat maliklerince seçimle 21.09.2014’de belirlenen MESA Mesken San.A.Ş. yaklaşık 5 ay sonra,

MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş. bünyesinde gerçekleşen, yeni oluşum ve yapısal değişiklik sonrası Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerle birlikte, imar durumunun yetersiz kalışı ve hedeflemiş olduğumuz yapılaşma koşullarına ilişkin belirsizlikler, şirketimizin belirlemiş olduğu kriterlerce beklentileri karşılayabilecek teklif veremeyeceğimizden….”

gerekçesiyle teşekkür ederek çekildiğini bildirmiştir.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Erhan KARAÇAY

Dernek Bşk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sayın Kat Maliki,

21 Eylül tarihinde yapılan seçimde Ataşehir İmar İskan Bloklarının kentsel dönüşümünü yapacak firma olarak MESA Mesken San. A.Ş. seçilmiştir.
Hayırlı Uğurlu olsun.

Oylamaya katılamayan kat maliklerimizden TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığına dilekçe vermemiş olanların dernek merkezimize gelerek ÇŞB ve TOKİ ye iletilecek dilekçelerini vermelerini, sürecin hızlanmasına katkıda bulunmalarını rica ediyoruz.


Saygılarımızla.


Erhan KARAÇAY

Yönetim Kurulu adına Bşk.

Yukardaki linkten derneğin facebook sayfası takip edilebilir.


web:   http://www.atasehir-yenisehir-mahder.org 
   
 e-posta:   yenisehirder@gmail.com  
 
 tlf0 535 2219239

 

------------------------------------------------------------------------------

DUYURU

İmar İskan KARARINI Veriyor !

21 Eylül 2014 Pazar saat 11.00 de

Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu’nda,

Kat Maliklerinin Kullanacakları Oylarla, Kentsel Dönüşümü Gerçekleştirecek Firma Seçilecektir.

Sayın Kat Maliki,

İmar İskan Bloklerının hakkaniyetli uygulamayla yenilenmesi, yerleşim alanımızın etrafında oluşan planlama ve yapılaşma süreçleriyle uyumlu 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planlarının yapılması, defalarca resmi kurumlardan yazılı talep edilmiş, görüşme yapılmış ancak sonuç alınamamıştır.

Taleplerimizi ‘ortak demokratik temsiliyetle’ yetkililere ifade edebilmek için 14.01.2011 tarihinde kurulan Derneğimiz, amacına uygun yaptığı çalışmaları yapılan toplantılarda kat malikleriyle paylaşmıştır. Kat malikleriyle yapılan görüşmeler sonucu, firmalarla görüşme yapılması kararlaştırılmıştır. 17 Ağustos 2014 tarihinde kat malikleriyle yapılan toplantıda seçilen komisyon, görüşme yapılan 17 firmadan teklif veren 7 firmayı inceleyerek önce 4’e sonra; MESA MESKEN ve DYK İnş. İbrahim Dumankaya Holding olmak üzere 2’ye indirmiştir.

21 Eylül 2014 Pazar günü, saat 11.00 de, İmar İskan Blokları Baraj Yolu Cad. No : 3 Yenişehir Mahallesi Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu Salonunda yapılacak olan Toplantıda firma seçimi yapılacaktır.

Derneğimiz üye sayısı 747 olup, birden fazla konut sahibi olan kat maliklerini de göz önünde bulundurduğumuzda 800 üzerinde kat malikini kapsamaktadır. ÇŞB ve TOKİ ye iletilecek dilekçelerini veren her kat maliki veya vekili oy kullanabilecektir.

Lütfen toplantıya katılın (veya vekilinizi gönderin) oyunuzu kullanarak, kentsel dönüşümü gerçekleştirecek firmayı daha fazla gecikmeden seçelim, son kararımızı birlikte verelim.

Saygılarımızla.

Erhan KARAÇAY

Yönetim Kurulu adına Bşk.

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kütük No :34-172/056

web: http://www.atasehir-yenisehir-mahder.org e-posta: yenisehirder@gmail.com  tlf: 0 535 2219239

-----------------------------------------------------------

Dudullu-Ataşehir-Bostancı-Metro Hattı'na ilişkin

1/5000 ölçekli 17.02.2014 tasdik tarihli plan tadilatı

……………………………………………………………………………………………………………..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından

3194 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre ilan edilen imar planlarını

http://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/ImarPlanlari.aspx

web sayfasından inceleyebilirsiniz.

……………………………………………………………………………………………

Dosya No

28291

Tasdik Tarihi

17.02.2014

İlçe

KADIKÖY

Mahalleler


Pafta


Ada


Parsel


Plan Türü

Tadilat Planı

Plan Ölçeği

1/5000

Açıklamalar

İstanbul Genel, Dudullu-Ataşehir-Bostancı-Metro Hattı'na ilişkin 1/5000 ölçekli 17.02.2014 tasdik tarihli plan tadilatı.

İlana Çıkış Tarihi

21.07.2014

İlan Bitiş Tarihi

21.08.2014

İmar Plan Dosyası

Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için, bağlantıyı sağ tıklayın ve açılan menüden Hedefi Farklı Kaydet'i tıklatın : 
İstanbul Genel (20229K)


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kütük No :34-172/056

02.04.2014

DUYURU

Sayın Kat Malikleri;

Duyuru altındaki dilekçeleri isminizi yazıp imzalayarak, en kısa sürede derneğimize iletmenizi rica ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ataşehir Belediye BaşkanlığI yetkililerinin de davet edildiği kat maliklerinin geniş katılım sağlayacağı Dernek üye toplantısı 13 Nisan 2014 Pazar günü yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Yenişehir Mahallesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

 

<<< TOKİ DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ >>>

<<< ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ >>>

 <<< YUKARIDAKİ BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ >>>


YENİŞEHİR MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİv>
Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kütük No :34-172/056
26.03.2014
BASINA VE KAMUOYUNA


İstanbul İli Ataşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesi İmar İskan Blokları için; öncelikle kat maliklerine ait alanlarda, planlama süreçlerine aktif katılımımız da sağlanarak, imar haklarının artırılması esasıyla yeni 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında 24.01.2013 tarihinde teleplerimiz dikkate alınmadan yeni Protokol imzalanmıştır.

Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Mudürü ve Yardımcıları ile !3.06.2013 tarihinde görüşme yapılmıştır. Taleplerimiz dikkate alınmamış, gösterdikleri taslak plan ve projeleri incelemek ve kat malikleriyle görüşmelerde paylaşmak amacıyla tarafımıza verilmesi talebimize de olumlu yanıt verilmemiştir. Ancak Emlak Konut GYO A.Ş’nin 11.03.2014 tarihli yazısında bilgilerin paylaşıldığı belirtilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı’na 27.06.2013 tarihinde yazdığımız, İmar İskan Bloklarının hakkaniyetli uygulamayla yenilenmesi, imar planlarının yapılabilmesi konusunda acilen görüşme talep ettiğimiz dilekçelerimize halen olumlu yanıt verilmemiştir.

Kat maliklerinin tapulu alanları için yapılacak çalışmalar hakkında doğru bilgi verilmesi ve sürece katılımlarının sağlanarak taleplerimizin dikkate alınması yasal gerekliliktir. Bölgemizle ilgili imar planları çalışmaları taslakları ile yapılması öngörülen yapılara (konut, ticari bina, sosyal donatı alanına ait binalar vb.) ait proje taslaklarının kat maliklerine sunulmalıdır.

Konuyla ilgili doğru bilgi ve belgelerin, yazılı belge olarak tarafımıza verilmesi için, Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği, yazılı olarak resmi kurumlardan talep etmekteyiz.

Son günlerde sözlü ve yazılı basında çeşitli haberler yayınlanmakta, eksik ve yanlış bilgilendirme yapılmaktadır. Kat maliklerinin görüşleri alınmadan, talepleri ve hakları adaletli şekilde gözetilmeyen belgelerin imzalatılacağı haberleri yayılmaktadır. Hiçbir kurum ve kişinin geçmişte olduğu gibi, kat maliklerini endişe ve korkuya düşürerek, herhangi bir belgeyi imzalatmak için zorlamaları yasal değildir.

Şu ana kadar derneğimize 705 kat maliki üye olmuştur. Birden fazla kat maliki olanları da hesapladığımızda 750 üzeri (üçteikiyi aşan oranda) kat malikini temsil etmekteyiz.Kat malikleri adına, 6306 sayılı yasa uyarınca müteahhit firmalarla hakkaniyetli dönüşümde sonuca yaklaşan görüşmeler yapılmaktadır.

Resmi görevlilerin de davet edileceği, kat maliklerinin geniş katılım sağlayacağı Dernek üye toplantısının 13 Nisan 2014 Pazar günü yapılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla.

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim KuruluDUYURU


İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan 1330 konuttan sadece TCK 17. Bölge Müdürlüğü’ne ait 190 ad. Konut ve Park-rekreasyon alanları için;  23.06.2012 – 22.07.2012  Tarihleri arasında  askıya çıkarılan,  Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Revizyon Uygulamaİmar Planına;    Kat Maliklerine ait (bütün parsellerin) bölgenin, askıdaki  İmar Planı kapsamına dahil edilmesi talebiyle İtiraz edilmiştir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 05/06/2012 gün ve 25/8626 sayılı Makam oluru ile onaylanan İstanbul İli Ataşehir İlçesi,Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının iptaline karar verilmesi istemli 15.11.2012 tarihinde,Yenişehir Mah.Sosyal Yardım ve Dynş. Der. adına dava açılmıştır. 

Dava halen devam etmekte iken aşağıdaki ilan yayınlanmıştır

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu    07.01.2014

..................................................................................................
T.C.
BAŞBAKANLIK
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
 
İstanbul İli Ataşehir İlçesi Şerifali Çiftliği 312 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2013/181186
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Tünel Kalıp Sistemiyle 312 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
İstanbul
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 510 (beşyüzon) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA
b) Tarihi ve saati
:
28.01.2014 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Sıra No                   Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri            Gerekli Minumum Adet
     1                                          Kule Vinç                                                 3 Adet
     2                                         Ekskavatör                                                2 Adet
     3                                      Traktör Kepçe                                             3 Adet
     4                                             Dozer                                                              1 Adet
     5                                     İnş.Asansörü                                                10 Adet
     6                         Tünel Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi                    3000 M²
     7                                           Kamyon                                                  10 Adet
     8                                           Vibratör                                                  10 Adet
     9                                             Kırıcı                                                    1 Adet
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 0,95

 

Ataşehir Şerifali Çift. Rev.Uyg. İmar Planı 1 Ataşehir Şerifali Çift. Rev.Uyg. İmar Planı 2 Ataşehir Şerifali Çift. Rev.Uyg. İmar Planı 3 Ataşehir Şerifali Çift. Rev.Uyg. İmar Planı 4 Ataşehir Şerifali Çift. Rev.Uyg. İmar Planı 5 08.10.2013 TOKİ cevap yazısı 27.06.2013 ÇŞB yazımız 1.sayfa 27.06.2013 ÇŞB yazımız 2.sayfa 28.08.2013 ÇŞB TOKİ yazısı

 

Atş.Beld. 03.12.2013.doc Başbakanlık Makamı 12.10.2014.doc
TOKİ Ataşehir Şerifali İhale 28.01.2014.doc
İmar planı 2.pdf İmar Planları.pdf        

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dernek Basın Açıklaması
12 Mayıs 2013

Sayın Kat Malikleri,


Taleplerimizi Basına ve Kamuoyuna duyurmak için 12.06.2013 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. binası önünde, ekteki metinle Basın Açıklaması yaptık. !3.06.2013 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Mudürü ve Yardımcıları ile görüşme yaptık.


Taleplerimizi dikkate almadan sadece 130 m2 bürüt daire verebileceklerini ifade ettiler. Bize gösterdikleri taslak plan ve projeleri incelemek ve kat malikleriyle görüşmelerde paylaşmak amacıyla tarafımıza verilmesi talebimize de olumlu yanıt verilmedi.


Genel Kurulda yaptığımız Tüzük değişikliği ile yaptırabileceğimiz Revizyon İmar Planlarnın Dernek tarafından hızlıca yaptırılıp, TOKİ ve Bakanlığa sunulmasını öneriyorum. Saygılarımla.


Erhan Karaçay


İstanbul Emlak Daire Başkanlığına
28 Mayıs 2013

İstanbul Emlak Dairesinden Gelen Yazı
20 Mayıs 2013

Sayın İmar İskan Sakinleri,


Bölgemizde imar planı yapmaya yetkili kurumlar görevlerini yapmıyorlar. Dernek ve üyelerimiz defalarca başvuruda bulunduk, üçte iki çoğunluğu sağladığımızı belirttik. Süreci geciktirerek bizleri bıktırmak istiyorlar. Dernek yönetim kurulu üyemiz Bekir Gökçer'in konuyla ilgili yazısı ve cevap yazısını bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla.


Yönetim Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamaması sebebiyle yapılamamıştır. 

İkinci toplantı çoğunluk aranmadan, 28 Nisan 2013 Pazar günü, saat 13.00 de, İmar İskan Blokları Baraj Yolu Cad. No : 3 Yenişehir Mah.  Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Ali İhsan Hayırlıoğlı Ortaokulu Konferans Salonunda aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.                                                   

 21.04.2013

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve
                                                                                       Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:
1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu Çalışma ve mali raporlarının  görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulunun ibrası,
6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
7. Tüzük değişikliği,
8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin  seçilmesi,
9. Dilek ve öneriler,
10.Kapanış.GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin, 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2013 Pazar günü, saat 13.00 de, İmar İskan Blokları  12734 Parsel ( F ) K 15  Blok  Daire :1  Yenişehir Mah.  Ataşehir  İstanbul adresinde bulunan Dernek Merkezinde  aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan, 28 Nisan 2013 Pazar günü, saat 13.00 de, İmar İskan Blokları Baraj Yolu Cad. No : 3 Yenişehir Mah.  Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Ali İhsan Hayırlıoğlı Ortaokulu Konferans Salonunda aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.     05.04.2013

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve
                                                                                            Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu Çalışma ve mali raporlarının  görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulunun ibrası,
6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi,
7. Tüzük değişikliği,
8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin  seçilmesi,
9. Dilek ve öneriler,
10.Kapanış.
30-03-2013 123942

30-03-2013 124248

30-03-2013 12444


DUYURU                                           30 03 2013

 

Sayın İmar İskan Kat Malikleri;

 

Emlak Konut GYO A.Ş. ile 18.03.2013 tarihinde gerçekleşen olumlu olarak değerlendirdiğimiz görüşmenin ardından, taleplerimiz yazılı olarak istenmiş olup, 29.03.2013 tarihinde aşağidaki taleplerimizi;

.

Öncelikle söz konusu protokol ve eklerinin, ayrıca bölgemizle ilgili imar planları çalışmaları taslakları ile yapılması öngörülen yapılara (konut, ticari bina, sosyal donatı alanına ait binalar vb.) ait proje taslaklarının kat maliklerine sunulmak üzere derneğimize verilmesini,

 

İmar İskan Blokları kat malikleri (tapu sahipleriyle) “Muvafakatname” belgesi değil, karşılıklı “Sözleşme” imzalanması gerektiğini ve sözleşmenin aşağıdaki hükümleri içermesini;

1-Düzenleme Ortaklık Payı (DOP), Revizyon İmar Planı öncesi miktarlarını aynen korumasını, Düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan sahalar, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umumi hizmetlerden başka amaçla kullanılmamasını (mevcut yeşil alan miktarının aynen korunmasını),  kapanan kadastrol yollardan oluşan alan miktarının ihdas suretiyle gayrimenkul edinme amacıyla kullanılmamasını,

2-Revizyon sonrası imar uygulama planlarındaki emsal değere göre yapılacak tüm inşaatın (konut, ticari bina vb.) en az % 50 sinin kat maliklerinin hakkı olarak belirlenmesini,

3-Hak sahiplerine verilecek yeni konutların büyüklükleri, tip daire planı, mahal listeleri ve teknik özelliklerinin (kullanılacak malzemelerin 1.sınıf olması esasıyla) belirlenmesini, kat malikleri temsilcilerinin görüşlerinin alınarak kesinleştirilmesini,

4-Kat maliklerine verilecek olan konutların, yapılacak blokların bodrum, giriş ve 1. kat hariç diğer katlardan kura yolu ile (serpme usulüyle) belirlenmesini, işyerleri-ticari yapılarda kat maliklerine düşecek kısımların giriş katlardan kura ile belirlenmesini,

5-Kat maliklerine tekabül eden konut veya işyerinden, mahsuplaşma yoluyla vb. hiçbir nam altında tapu masrafı, harç, resim vs. gibi bir bedel talep edilmemesini,

6-Anlaşma sağlanması halinde taşınma ücreti ve tespit edilecek olan makul kira ödemesi anahtar teslimine kadar kesintisiz devam etmesini,

7-Kat maliklerinin hakkı olan yapıların kesin kabul işlemleri sonuçlanana kadar tüm aşamalarda ve yeni blok ve parsellere ait “Yönetim Planı”  hazırlanırken;  kat malikleri tarafından seçilen dernek yönetim kurulu üyelerinin de içerisinde bulunacağı komisyonun karar süreçlerine katılımının sağlanmasını,

 

Dernek yazısısı ile Emlak Konut GYO A.Ş.'ye iletilmiş bulunmaktayız.

 

Saygılarımızla,

 

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

 

Erhan Karaçay---------------------------------------------------------------------------------------

CSB Imar Başvurusu 8.3.2013 CSB Imar Prtk Yazı 1.3.2013 Imar Iskan Alan 27.02.2013 Imar Iskan Plan Toki Imar Başvurusu 8.3.2013 Toki Imar Prtk Yazı 1.3.2013 Üyeliğe Kabul Yazısı 2013 Yenişehir Mah. Dernek Tüzüğü Yenişehir Mah. Dernek Üye Formu 2013


Sayın İmar İskan Kat Malikleri
TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na 08.03.2013 tarihinde 660 üyemiz adına derneğimiz yazısı ekinde, İmar Planları başvurusu dilekçelerinizi vermemizin ardından, 18.03.2013 tarihimde Emlak Konut GYO yetkilileriyle (olumlu olarak değerlendirdiğimiz) görüşme yapılmıştır.
Bölgemizde yapılması öngörülen yenilemede, belirlenecek emsale göre üretilecek yüksek standartlı konutların, hakkaniyetli şekilde en az yüzde ellisinin (giriş kat ve üst katlar hariç bütün konutlar içerisinden kurayla belirlenerek) kat maliklerine verilmesi, taslak plan ve projelerin yapılarak tarafımıza sunulması talebimiz iletilmiştir.Sayın İmar İskan Kat Malikleri Derneğimize ilettiğiniz İmar Planları başvurusu dilekçeleriniz 08.03.2013 tarihinde TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Dernek üye sayımız 660 (birden fazla konutu olan kat maliklerini dahil ettiğimizde), 680’i aşan kat maliki birlikte hareket etmektedir. Üye olamamış hak sahiplerini üye olmaya, birlikteliğe davet ediyoruz.ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ ADRESİMİZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

YENİŞEHİR MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İmar İskan Blokları 12734 Parsel K:15 (F) Blok Daire:1 Ataşehir/İstanbul

web: http://www.atasehir-yenisehir-mahder.org
e-posta: yenisehirder@gmail.com
tlf: 0 535 2219239*İMAR BAŞVURUSU İÇİN TOKİ VE BAKANLIĞA YAZILAN DİLEKÇELERİNİ **VEREMEYEN *
 *KAT MALİKLERİ LÜTFEN EN GEÇ 17.02.2013 PAZAR GÜNÜ **DİLEKÇELERİNİZİ**
 İLETİNİZ *


 *Ayrıca 14.02.2013 Perşembe, 15.02.2013 Cuma, 16.02.2013 Cumartesi
 ve 17.02.2013 Pazar günü saat 11.00-22.00 arası Dernek Yönetim Kurulu
 Üyeleri ile Kat Malikleri Parsel temsilcilerinden oluşturulan Komisyon
 üyeleri; siz değerli Kat Malikleriyle görüşmek ve** **gelişmeleri
 değerlendirmek üzere, İmar İskan Blokları 72. Blok Bodrum katta
 sizleri bekliyoruz.
 *
 *
 *

 Kamuoyuna;

 Ataşehir Yenişehir Mah. Şerifali Çiftliği İmar İskan Blokları toplam 1290
 konuttan *1015* *konut 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında,
 şahıslara ait (ortalama 100 metrekare arsa paylı) kat mülkiyetli tapuludur.
 *Öncelikle hakkaniyetli çözümüm üretilmesini ve evlerimizin yenilenmesini
 zaman kaybetmeden istiyoruz.**


 TOKİ tarafindan kentsel yenileme projeleri kapsamına alınan bölge için
 30.06.2010 tarihinde TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir
 Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol birçok yönüyle adalete
 hakkaniyete aykırı olduğundan, yoruma açık hükümler içermesinden ve bölge
 halkının mülkiyet hakkı açısından güvence oluşturmadığından hayata
 geçememiştir.


 Yeni (26.01.2013 tarihli) protokolde de kat malikleri yok sayılmış, muhatap
 kabul edilmemiştir.* Hak sahiplerine 98,05m2 *bir daire verilmesi
 planlanmıştır.


 *Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği 13.Maddesinin 5.fıkrası*: ''ilgili
 kurum, uygulama alanındaki taşınmaz maliklerini yapılacak anlaşmalar
 çerçevesinde proje ortağı yapmak suretiyle, kat veya hasılat karşılığı
 inşaat yapabilir veya yaptırabilir.'' demektedir.


 *Bakanlık internet sitesinde* *Kentsel dönüşümle ilgili sorulan sorula*ra
 verilen cevapta, "*Kentsel dönüşümde çalışmalara halkın katılımı çok önemli
 olup, kesinlikle bilgilendirme ve görüş alış veriş toplantıları
 düzenlenecek, kurulacak birliklerle istişare içerisinde olunacaktır.
 Yasanın özünde halkın rızası ile dönüşüm yapılması vardır." denilmektedir.*

 *Yerleşim alanımızın etrafında oluşan planlama ve yapılaşma süreçleriyle
 uyumlu *, *imar haklarının artırılması esasıyla* yeni *İmar Planlarının
 hazırlanmasını *, Kat Maliklerine ait alanların planlama süreçlerine aktif
 katılımımızın sağlanmasını ve yeni emsale göre oluşacak inşaat alanının %
 50 sinin, * *İmar İskan blokları kat maliklerinin payı olacak şekilde
 projelendirilmesini haklarımızın korunmasını talep etmekteyiz.


 Örneğin yaklaşık 1000 kat malikinin konutu yerine yaklaşık 2000 konut
 yapılacaksa her kat malikine 1 yeni (yüksek standartlı) konut verilmeli,
 eğer yaklaşık 4000 konut yapılacaksa 2 yeni konut verilmeli, 6000 konut
 yapılırsa 3 yeni konut verilmelidir. Ayrıca kat maliklerine herhangi bir
 ödeme çıkarılmayacağı protokolde yazılmalıdır.


 YENİŞEHİR MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, üye sayımız
 610 ve (üyelerimizden birden fazla kat maliki bulunduğundan) temsil ettiği
 kat maliki sayısı 650 üzerindedir, Kat malikleri konutlarının yenilenme
 sorunlarının çözümü için kurulan ve bu konuda birinci öncelikle faaliyet
 gösteren derneğimizin, kat maliklerini temsilen yetkililerin muhatabı
 olduğuna duyuruyoruz. Saygılarımızla.

 12.02.2013 Dernek Yönetim Kurulu adına Bşk. Erhan Karaçay

   

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İMAR DİLEKÇESİ
TOKİ İMAR BAŞVURU DİLEKÇESİ

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Şerifali Çiftliği Mevkii, Kentsel Dönüşüm Alanında; depreme karşı mukavemetsiz olan riskli yapıların tasfiye edilerek, yerinde dönüşüm modeliyle, alanda yaşayan konut sahiplerine, yerinde üretilecek konutlardan verilmek üzere, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık), T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO. AŞ. (Emlak Konut) ve T.C. Ataşehir Belediyesi Başkanlığı (Belediye) işbirliği çerçevesinde hazırlanan "İstanbul İli Ataşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Şerifali Çiftliği Kentsel Yenileme Projesi"ne ilişkin ekte sunulan Protokol üzerinde taraflarca mutabakata varılmıştır.

PROTOKOL İÇİN TIKLAYINIZ

 


Sayın İmar İskan Kat Malikleri;

Şerifali Çiftliği Bölgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 1969 yılında 775 sayılı yasa gereği “Gecekondu Önleme Bölgesi” ilan edilmiştir. Bakanlık tarafından 1250 konut (sosyal mesken) yaptırılarak, bedellerini ödeyen hak sahiplerine satılmıştır. Bölgede 40 konut daha sonra kooperatif tarafından (Furkan Sitesi) yaptırılmıştır. Toplam 1290 konuttan TCK Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Marmara Üniversitesi’ne ait lojmanlar ve İBB ile TOKİ (Maliye Hazinesine kayıtlı) konutlar dışında kalan, 1015 konut 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, şahıslara ait (ortalama 100 metrekare arsa paylı) kat mülkiyetli tapuludur.

TOKİ tarafindan kentsel yenileme projeleri kapsamına alınan bölge için 08.09.2009 tarihinde Ataşehir Belediyesi ile TOKİ arasında ön protokol; 30.06.2010 tarihinde TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında Protokol imzalanmıştır.

Sosyal devlet ilkesi gereği bölge halkının haklarını öncelikli olarak korumakla yükümlü olan Ataşehir Belediyesi ve diğer kurumlar, kat maliklerinin görüş öneri ve taleplerini dikkate almamıştır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvuruların birçoğu cevaplanmamıştır. Bölgede yaşayanların üzerinde sürekli olarak bir kamulaştırma baskısı oluşturulmuştur. Kamulaştırma neticesinde evlerinin elden gideceği endişesi ile kat maliklerinin çoğunluğu önlerine koyulan evrakları imzalamak zorunda kalmıştır. İmzalamayanlar Kamulaştırma ve deprem korkusuyla sürekli olarak psikolojik baskı altına alınmıştır.

Belediye Başkan Yardımcısı imzalı kat maliklerine gönderilen 01.11.2010 tarihli yazı ile  “ bölge içerisindeki taşınmazların kamulaştırılmasına  Başbakanlık makamının 02.07.2009 tarih ve 3127 sayılı Oluru ile karar verilmiştir.” denilerek, hak sahiplerinin yazının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Şerifali Çiftliği Kentsel Yenileme Projesi İrtibat Ofisi’ne başvurmamaları halinde kamulaştırma işlemi tesis edileceği yanıltıcı bilgilendirme ile insanlarda kamulaştırma korkusu yaratılmıştır. Yanlış bilgilendirenler hakkında Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

İmar İskan Kat Malikleri tarafından yapılan 26 Ocak 2011 tarihli Basın Açıklamasında meşru hukuki hak arayışlarını Mahallemizde 14.01.2012 tarihinde kurulan “YENİŞEHİR MAHALLESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” çatısında sürdüreceklerini duyurmuştur.

Protokol birçok yönüyle adalete hakkaniyete aykırı olduğundan, yoruma açık hükümler içermesinden ve bölge halkının mülkiyet hakkı açısından güvence oluşturmadığından hayata geçememiştir.

Ataşehir İlçesi, Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan konutlardan sadece TCK 17.Bölge Md.ne ait 190 ad. konut için 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile   1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının hazırlanarak 23.06.2012 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Md.de askıya çıkarılmıştır. Kat Maliklerine ait (bütün parsellerin) bölgenin, askıdaki  İmar Planı kapsamına dahil edilmesi talep edilen dilekçeler, temmuz ayı içerisinde kat malikleri ve derneğimiz tarafından TOKİ ile Bakanlığa iletilmiştir. Talep ve itirazlarımıza cevap verilmemiştir. Süresi içinde dava açmak zorunda kalınmıştır.

Ataşehir Belediyesi 06.08.2012 tarihli Meclis toplantısında, İmar İskan Blokları için yeni bir taslak protokol gündeme alınmıştır. (Taslak protokole ilişkin 01.10.2012 tarihli hukuki görüş ektedir.) Hukuki görüşler de dikkate alındığında, söz konusu yani taslak protokol kat maliklerinin taleplerini karşılamamaktadır.

Dernek adına 16.08 2012 tarihinde TOKİ ,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle, ayrıca 07.09.2012 tarihinde Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi ile taslak protokol hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Basın ve görsel medyadan 26.01.2013 tarihinde yani protokolün imzalandığını öğrendik. Resmi metni henüz görmedik. Devlet kurumlarının yasalara göre hak sahipleri ile birlikte çalışmalar yapması gereklidir. Öncekinde olduğu gibi tek taraflı hazırlanmış söz konusu protokolün dayatma ile imzalatılacağı düşünülmemelidir.

Bölgemizde öncelikle kat maliklerine ait alanlarda, planlama süreçlerine aktif katılımımız da sağlanarak, imar haklarının artırılması esasıyla yeni 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının hazırlanması gerekmektedir.

 

Bölgemizde imar emsali kaç olacak? Net 98.05 m2 belirtilen konutlardan kaç adet yapılacak? Ticari alan ne kadar belirlenecek? Kat maliklerinin toplam üretilecek yapılarda pay oranı ne olacak? vb. soruların protokolde net olarak yazılı hüküm altına alınması ve daha önce kurumlara ilettiğimiz taleplerimizin protokolde yer alması gereklidir. Kat maliklerinin beklentisi %50 dir. Örneğin yaklaşık 1000 kat malikinin konutu yerine yaklaşık 2000 konut yapılacaksa her kat malikine 1 yeni (yüksek standartlı) konut verilmeli, eğer yaklaşık 4000 konut yapılacaksa 2 yeni konut verilmeli, 6000 konut yapılırsa 3 yeni konut verilmelidir. Ayrıca kat maliklerine herhangi bir ödeme çıkarılmayacağı protokolde yazılmalıdır.

  

Derneğimizin üye sayısı 565 ve (üyelerimizden birden fazla kat maliki bulunduğundan) temsil ettiği kat maliki sayısı 600 üzerindedir, sayımız hızla artmaktadır. Yönetim Kurulumuzun da içinde olduğu kat maliklerinin parsel temsilcilerinden oluşan 43 kişiden oluşan komisyonumuz, sürekli gelişmeleri değerlendiriyor ve ortaklaşa aldığımız kararlara üyelerimizle beraberlik içinde sahip çıkıyoruz.

Mülkiyet Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,  Ek Protokoller ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa`nın 56. maddesi "Konut Hakkı" ile ilgili "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ..." biçiminde düzenlenmiştir.İmar iskan kat malikleri mülkiyet haklarını koruyan her çalışmaya destek vermeyi amaçlamakta, çağdaş konutlarda yaşamayı hak etmekte ve istemektedir. Sosyal devlet ilkesi kapsamında, devletin tüm kurumları  ve bölge halkına en yakın yerel yönetim olan ilçe belediyesi bölge halkının haklarını koruma sorumluluğu altındadır.

“Temel bir insan hakkı olan mülkiyet hakkı bireyin eşya üzerindeki hâkimiyetini güvence altına almaktadır. Eşya üzerindeki hâkimiyet bir yönüyle bireye devletin müdahale edemeyeceği özel bir alan yaratırken, diğer taraftan emeğinin karşılığını güvence altına almakla bireye kendi hayatını yönlendirme ve geleceğini tasarlama olanağı sunmaktadır. Bu nedenle birey özgürlüğü ile mülkiyet hakkı arasında yakın bir ilişki vardır.” (Anayasa Mahkemesi 2008/26E. 2008/147K. 24.9.2008  tarihli kararı)

 

Zaman kaybetmeden, hakkaniyetli çözümüm üretilmesi ve evlerimizin yenilenmesi için Resmi Kurum yetkililerinin, yasaların yönetmeliklerin belirttiği şekilde kat malikleriyle birlikte çalışma yapması ve kat maliklerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Kat malikleri konutlarının yenilenme sorunlarının çözümü için yapılan yoğun toplantılar sonucunda kurulan ve bu konuda birinci öncelikle faaliyet gösteren derneğimizin, kat maliklerini temsilen yetkililerin muhatabı olduğuna inanıyoruz.

 

Saygılarımızla.                       bsp;                                                    30.01.2013

 

 

Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına

Bşk. Erhan Karaçay

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İMAR DİLEKÇESİ


TOKİ İMAR BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

YENİŞEHİR MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İmar İskan Blokları 12734 Parsel K:15 (F) Blok Daire:1 Ataşehir/İstanbul

web: http://www.atasehir-yenisehir-mahder.org
e-posta: yenisehirder@gmail.com
tlf: 0 535 2219239